5/5 - (2 votes)

indfødsret

Statsborgerskabsprøven skal nu kaldes forhenværende. Den er blevet erstattet af en indfødsretsprøve, der skal gøre det sværere for ansøgere at opnå dansk statsborgerskab. Det skal den nye prøve blandt andet gøre ved at stille flere spørgsmål og kræve flere rigtige svar, mens tiden til at besvare spørgsmålene er den samme.

Alt efter hvem man spørger vil der være åbenlyse fordele ved, at man har udskiftet statsborgerskabsprøven. De partier, der ønsker den strammeste udlændingelovgivning, vil naturligvis hævde, at jo sværere det er at opnå dansk statsborgerskab jo bedre, fordi det sikrer, at der kommer så få udlændinge til landet som muligt. Omvendt vil partier i den anden ende af spektret mene, at Danmarks sammenhængskraft ikke lider overlast ved at indlemme mennesker i vores samfund, der ikke nødvendigvis er født og opvokset i vores lille andedam.

Ud fra et logisk standpunkt, det forhåbentligt mest neutrale, kan man sige, at en svær prøve i teorien skulle kunne gavne det danske arbejdsmarked mest. Hvis prøven er meget svær at bestå, og hvis den kræver en masse flid og hårdt arbejde, vil det samtidig betyde, at vi indlemmer mennesker i vores samfund, der besidder disse ønskværdige egenskaber. Modsat kan man naturligvis sige, at man ikke bare ved en prøve, der består at multiple choice-spørgsmål, kan vurdere om et menneske kan bidrage positivt til det danske samfund.

Hvordan man end vælger at beskue dette spørgsmål, stiller den nye indfødsretsprøve større krav end statsborgerskabsprøven. Derfor kan man enten vælge at håbe på, at det betyder et væld af disciplineret arbejdskraft, der finder Danmarks vej, eller man kan vælge at begræde det nu formindskede nøglehul, ansøgere skal igennem, fordi det kan betyde, at vi går glip af fantastiske mennesker, der ikke er gode i prøvesituationer.

(Visited 180 times, 1 visits today)