Hovedelementer i regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale

Skærpelse af selvforsørgelseskravet Regeringen foreslår, at en ansøger fremover ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Ansøgeren må endvidere ikke i de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse have modtaget ydelser i en periode … Læs resten af Hovedelementer i regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale