HISTORIE SPØRGSMÅL fra tidligere indfødsretsprøver (30)

 

 

Indfødsretsprøven den 6 juni 2019:  Tilmeldingen lukker den 2. maj 2019.

 

Spørgsmål 1 af 30

1. En dansk videnskabsmand opdagede i 1500-tallet en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Hvad hed denne videnskabsmand?
 
 
 

Spørgsmål 1 af 30

Spørgsmål 2 af 30

2. Struensee, kong Christian 7.s læge, opnåede omkring 1770 stor politisk magt i Danmark, og han havde desuden et kærlighedsforhold til dronningen. Hvad skete der med Struensee?
 
 
 

Spørgsmål 2 af 30

Spørgsmål 3 af 30

3. Hvad var resultatet af, at Danmark i 1864 tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig?
 
 
 

Spørgsmål 3 af 30

Spørgsmål 4 af 30

4. Hvornår blev der indført folkepension til alle ældre borgere i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 4 af 30

Spørgsmål 5 af 30

5. Hvilken berømt dansk forfatter fik nobelprisen i 1944?
 
 
 

Spørgsmål 5 af 30

Spørgsmål 6 af 30

6. En af Danmarks største komponister levede fra 1865 til 1931 og skrev bl.a. operaer, symfonier og sange. Hvad hed han?
 
 
 

Spørgsmål 6 af 30

Spørgsmål 7 af 30

7. I september 1899 blev der efter en langvarig konflikt indgået en historisk aftale, kendt som Septemberforliget. Hvad handlede aftalen om?
 
 
 

Spørgsmål 7 af 30

Spørgsmål 8 af 30

8. Ved folketingsvalget i 1973 kom mange nye partier ind i Folketinget. Hvad kaldes valget?
 
 
 

Spørgsmål 8 af 30

Spørgsmål 9 af 30

9. I en periode i slutningen af 1700-tallet havde den sindssyge kong Christian 7 en tysk lage, som i praksis styrede landet. Hvad hed lagen?
 
 
 

Spørgsmål 9 af 30

Spørgsmål 10 af 30

10. Hvad betod det danske nederlag i krigen i 1864 blandt andet?
 
 
 

Spørgsmål 10 af 30

Spørgsmål 11 af 30

11. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 Jordskredsvalget?
 
 
 

Spørgsmål 11 af 30

Spørgsmål 12 af 30

12. Hvem var statsminister i Firkløverregeringen i 1980’erne?
 
 
 

Spørgsmål 12 af 30

Spørgsmål 13 af 30

13. Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.?
 
 
 

Spørgsmål 13 af 30

Spørgsmål 14 af 30

14. Hvad medførte Reformationen blandt andet i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 14 af 30

Spørgsmål 15 af 30

15. Hvilket af følgende lande har Danmark været i krig med flere gange, især i 1600-tallet?
 
 
 

Spørgsmål 15 af 30

Spørgsmål 16 af 30

16. Hvilket politisk parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)?
 
 
 

Spørgsmål 16 af 30

Spørgsmål 17 af 30

17. Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 17 af 30

Spørgsmål 18 af 30

18. Hvilket år tabte Danmark den 2. Slesvigske Krig mod Preussen (Tyskland) og Østrig?
 
 
 

Spørgsmål 18 af 30

Spørgsmål 19 af 30

19. I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk systemskifte (parlamentarisme/det parlamentariske princip). Hvad betyder det?
 
 
 

Spørgsmål 19 af 30

Spørgsmål 20 af 30

20. Efter 2. Verdenskrig modtog Danmark og en række andre europæiske lande økonomisk støtte i forbindelse med den såkaldte Marshall-plan. Fra hvilket land stammede den økonomiske støtte?
 
 
 

Spørgsmål 20 af 30

Spørgsmål 21 af 30

21. Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?
 
 
 

Spørgsmål 21 af 30

Spørgsmål 22 af 30

22. Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) officielt befriet fra den tyske besættelse under 2. Verdenskrig?
 
 
 

Spørgsmål 22 af 30

Spørgsmål 23 af 30

23. Dannelsen af andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 23 af 30

Spørgsmål 24 af 30

24. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark?
 
 
 

Spørgsmål 24 af 30

Spørgsmål 25 af 30

25. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
 
 
 

Spørgsmål 25 af 30

Spørgsmål 26 af 30

26. I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var
 
 
 

Spørgsmål 26 af 30

Spørgsmål 27 af 30

27. Danmark tabte krigen i 1864. Hvad kom det blandt andet til at betyde?
 
 
 

Spørgsmål 27 af 30

Spørgsmål 28 af 30

28. Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde?
 
 
 

Spørgsmål 28 af 30

Spørgsmål 29 af 30

29. Hvornår blev Danmark medlem af EF (i dag EU)?
 
 
 

Spørgsmål 29 af 30

Spørgsmål 30 af 30

30. Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?
 
 
 

Spørgsmål 30 af 30


 

(Visited 1.897 times, 1 visits today)