Hvorfor skal jeg bestå en indfødsretsprøve?

Du vil gerne have dansk statsborgerskab og kigger på kriterierne for at få mulighed for at opnå dette. En bestået indfødsretsprøve er en del af disse kriterier og du er måske ikke helt sikker på hvor meget det betyder, eller hvorfor du skal bestå denne prøve. Måske er du interesseret i at vide hvem der har besluttet at du skal bestå denne prøve i forbindelse med at ansøge om dansk statsborgerskab. Kig med herunder og bliv klogere på hvem, hvorfor og hvordan. 

 

Indfødsretsprøven er en prøve som skal bestås i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab. Den består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 32 spørgsmål skal svares på korrekt. Dette er en prøve, som omhandler en del dansk kultur og historie, men som også omhandler det moderne Danmark. 

 

Tilmeld dig nu, og start din træning med det samme: Danmarks Nr. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven – https://www.indfodsretsprove.dk/

Hvem har lavet indfødsretsprøven? 

Indfødsretsprøven blev indført i forbindelse med at skærpe kravene for at få dansk statsborgerskab for udlændinge. Initiativet var et forslag fra Dansk Folkeparti, som ønskede at alle nye danskere skulle have en vis viden omkring dansk kultur, historie og samfundsforhold. Indfødsretsprøven blev afholdt i 2007 for første gang og er siden blevet ændret en del.

 

Hvad har ændret sig siden den første indfødsretsprøve i 2007? 

Siden indfødsretsprøven i 2007 er nogle af kravene blevet ændret. For eksempel var det oprindelige krav at få mindst 28 rigtige svar ud af 40 spørgsmål og i dag er kravet som tidligere nævnt 32 rigtige svar ud af de 40 spørgsmål. Som udlænding skal du derudover besidde visse danskkundsskaber, samt være selvforsørgende og ikke have modtaget sociale ydelser inden for de sidste tre år. 

 

Derudover har indfødsretsprøven ændret navn og lovtitel. I 2013 skiftede lovtitlen navn fra “Lov om indfødsretsprøve” til “Lov om statsborgerskabsprøve”. Det var SRSF-regeringen i 2013 som ændrede navnet og lovtitlen. 

 

Hvordan opstod idéen om en indfødsretsprøve?

I år 2000 stod udlændingepolitik højt på listen hos den daværende regering (VK) og støttepartiet Dansk Folkeparti. Det resulterede så i en fælles aftale om at skærpe kravene for at opnå dansk statsborgerskab for udlændinge i 2005. Et af de nye krav var, at man skulle bestå en indfødsretsprøve. 

 

Er indfødsretsprøven et nyt fænomen? 

Indfødsretsprøven kaldenavn er måske nyt, men idéen opstod faktisk i 1569 hvor Kong Frederik II underskrev en lov om, at udlændinge, eller fremmede, som ønskede at bosætte sig i riget Danmark skulle lære om Danmark og eksamineres i Danmark før de måtte bosætte sig i Danmark. Dengang skulle fremmede læres i 25 “artikler”, som omhandlede den danske, kristne tro og den danske kirke. Hvis disse værdier ikke kunne tilsluttes ville der komme alvorlige konsekvenser for ansøgerne, for eksempel landsforvisning. 

 

Idag er det selvfølgelig anderledes, der er sket meget i Danmark siden 1500-tallet. Det er dog ikke kun i Danmark at sådan en prøve skal bestås. Der er lignende krav i lande som for eksempel Frankrig, Holland, Tyskland Storbrittannien, USA og Canada. 

 

Hvad var ellers med til at sætte nye krav for udlændinge?

Starten af 00’erne var meget præget af en såkaldt kulturkamp og kanontankegang indenfor dansk kultur. Dette betød, at politikere og debattører diskuterede et opgør med den tidligere velfærdsstatstankegang, som i den grad gik ud på at umyndiggøre borgere og udvande dansk kultur. Dette var tilmed et forsøg på at gøre opmærksom på dansk kultur og danskernes præg på globaliseringen. Af denne grund var det vigtigt at bibeholde den danske kultur i og med at skærpe kravene for udlændinge som gerne ville bosætte sig i Danmark – at lære om dansk kultur og danske værdier. Særlig dansk historie syntes at være et vigtigt punkt. 

 

Nu er du måske blevet klogere på hvorfor denne test er en del af ansøgningen for dansk statsborgerskab og du kan gå op til prøven, velvidende om hvorfor denne prøve er så vigtig for alle der ønsker at søge dansk statsborgerskab.

 

(Visited 864 times, 1 visits today)