100 emner som bliver ved at vende tilbage i den danske indfødsretsprøve

 

I den indfødsretsprøve, der blev afholdt den 28. november 2018, havde 22 spørgsmål tidligere indgået i indfødsretsprøver. Dette betyder, at cirka 55% af alle spørgsmålene blev gentaget; denne tendens er set startet i år 2012.  

 


Dette er grunden til, at det at praktisere med tidligere officielle indfødsretsprøver, er en rigtig vigtig ressource når du forberedelser dig til din indfødsretsprøve. Træningsprogrammet der tilbydes af Indfødsretsprove.dk omfatter hver eneste indfødsretsprøve som er blevet afholdt i Danmark i de sidste ti år.

Nogle spørgsmål kommer tilbage igen og igen. For eksempel spørgsmålet “Skal en minister være medlem af Folketinget?” som er blevet brugt i syv indfødsretsprøver! Faktisk blev det brugt i begge indfødsretsprøver sidste år, selvom det blev formuleret på forskellige måder. I november 2018 var det formuleret som følgende:

Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget?

Vi udarbejdede en liste med 100 spørgsmål som blev gentaget mindst en gang i indfødsretsprøverne indenfor de sidste ti år.

Vi betragter det som et “gentaget spørgsmål” hvis det drejer sig om det samme emne, også selvom det er formuleret på forskellige måder og spørgsmålet i sig selv er anderledes. Her er et eksempel. Spørgsmålet

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

Blev spurgt fire gange i denne præcise form, sidste gang i november 2018. Men i juni 2017, var der et spørgsmål

Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

Hvilket vi anser for at være det samme spørgsmål, siden det drejer sig om det samme emne. Begge disse spørgsmål kan blive besvaret med den samme sætning: Kvinder i Danmark opnåede ret til abort i 1973 (side 44 og 53 i den officielle studievejledning).

Vi har også grupperet alle spørgsmålene omkring minimumalderen for bestemte rettigheder eller forpligtelser – såsom minimumsalderen for stemmeret til kommunevalg, forfatningsmæssige rettigheder og ansvarsområder for kommuner, stater og regioner. Disse spørgsmål stilles meget ofte i indfødsretsprøverne.

Denne versioner indeholder de første 30 emner. Ved siden af hvert spørgsmål angiver vi datoerne for de indfødsretsprøver hvori dette spørgsmål blev stillet.

Den fulde version (100 emner) er en del af Superpakken (tryk her for mere information).

 

(Visited 2.779 times, 1 visits today)