Regeringen vil stille strengere krav til selvforsørgelse, når der søges om dansk statsborgerskab

Gældende regler

En ansøger, der ønsker dansk statsborgerskab, må efter de gældende retningslinjer om naturalisation for det første ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven det seneste år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

For det andet må ansøgeren ikke have modtaget disse ydelser i mere end 6 måneder inden for de seneste 5 år. Dagpenge er efter de gældende retningslinjer om naturalisation ikke til hinder for at opnå dansk statsborgerskab. En ansøger betragtes således som selvforsørgende, selv om vedkommende har modtaget dagpenge inden for de nævnte tidsfrister.

 

Regeringens udspil

Regeringen vil skærpe det gældende selvforsørgelseskrav ved ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

Regeringen lægger således i sit udspil til en ny indfødsretsaftale op til, at en ansøger ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Derudover lægges der op til, at ansøgeren ikke må have modtaget disse ydelser i mere end 4 måneder inden for de seneste 5 år. Herudover lægges der i regeringens udspil op til, at dagpenge fremover som udgangspunkt skal være til hinder for dansk statsborgerskab.

Regeringen foreslår, at perioden med dagpenge får status som en ”stand still”- periode, så perioden, hvor ydelsen er modtaget, ”lægges til” perioden på 5 år, hvor en ansøger ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Derved vil en ansøger, som f.eks. inden for de seneste 7 år har været i ordinær beskæftigelse i 5 år og på dagpenge i 2 år, efter regeringens udspil skulle opfylde kravet om ikke at have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år og i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder inden for de seneste 7 år (5 år + 2 år) forud for fremsættelsen af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

(Visited 744 times, 1 visits today)