5/5 - (1 vote)

Det er ekstremt vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation til din indfødsretsprøve. Hvis du ikke har de korrekte papirer med, vil du blive nægtet afgang til testen.

Følgende typer af legitimation er godkendt:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt afen offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis det skulle ske, at du ikke har nogle af de ovennævnte papirer, skal du søge om dispensation. Det skal nemlig godkendes hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger før prøven, hvis du ønsker at medbringe ikke-forhåndsgodkendt legitimation.

Får du dispensation, skal du tage godkendelsen fra SIRI med til prøven, sammen med den legitimation du har søgt om at bruge.

Skulle det ske, at din legitimation ligger hos Udlændingestyrelsen, skal du også søge om, at få den udleveret. Det skal også ske senest 4 uger før prøven. Bliver den godkendt, vil du få udleveret din legitimation eller en kopi af den.

 

(Visited 76 times, 1 visits today)