Denmark Updates Citizenship Test to Reflect Danish Values

The Danish Ministry of Immigration and Integration recently introduced an updated version of the citizenship test taken by immigrants seeking Danish citizenship. The test is one of the requirements immigrants must meet before becoming Danish citizens. The updated test places stronger emphasis on Danish values, culture and traditions compared to previous versions. It features several multiple

Read More

Godkendt legimitation til indfødsretsprøven

Det er ekstremt vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation til din indfødsretsprøve. Hvis du ikke har de korrekte papirer med, vil du blive nægtet afgang til testen. Følgende typer af legitimation er godkendt: Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i

Read More

Den politiske baggrund for Indfødsretsprøven

Som led i den generelle skærpelse af udlændingepolikken indgik VK-regeringen i 2005 en aftale med Dansk Folkeparti om, at det skulle være sværere for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab. Et af kravene fra Dansk Folkeparti var at ansøgere skulle bestå en indfødsretsprøve, som dokumenterede, at de havde opnået viden og forståelse omkring Danmark, danske samfundsforhold,

Read More